Schilderen en beeldenhouwen loopt als een rode draad door mijn leven en is een deel van mijn zijn.

Ik tracht  ervaring, emotie en mijn verwondering t.a.v. de mens, in relatie tot … te verbeelden. Inspiratie vind ik in oude culturen, vroege Cycladen kunst en mijn reizen.

Zelf zoek ik de stenen in een oude mijn, rivierbedding of tijdens mijn wandelingen.

Ik beeldhouw in de traditie van de oude Grieken met hamer, spits, tand en vlakbeitel, eerst schil ik de steen, hak alle slechte stukken weg en houd een basisvorm over, dan begint het zoeken naar een lijn, vlak en vorm.

Een spannende fase, in eerste instantie werk ik intuïtief later in het proces zet ik verbeelding en vakmanschap in. 

In mijn schilderen is het witte vlak de uitdaging ...